– Wykaz programów na dzień 20.04.2020 r. i obejmują umowy zawarte po tej dacie.