Jakie porty są zablokowane?

Blokada portów, porty używane przez Stacja-NET:


Dla usług internetowych świadczonych przez Stacja-NET nie są blokowane porty. Wyjątkiem jest port 25, którego blokada została wprowadzona zgodnie z ze standardami bezpieczeństwa oraz ochrony sieci i użytkowników przed niepożądanym rozsyłaniem spamu.


W przypadku, gdy korzystasz z urządzeń dostarczonych przez Stacja-NET zarezerwowane są porty 443 oraz 8080 do celów aktualizacji oprogramowania oraz zdalnej diagnozy i pomocy technicznej