Jak rozwiązać problemy utraty pakietów i wysokich pingów?

Jak rozwiązać problemy utraty pakietów i wysokich pingów? 

W przypadku wystąpienia sytuacji utraty pakietów lub wysokich wartości parametru PING, podstawowym działaniem będzie wykonanie pomiaru śledzenia trasy pakietów.  Pomiar możesz wykonać za pomocą darmowej aplikacji WinMTR (dla systemu Windows) powszechnie dostępnej w sieci.

Jak przeprowadzić test śledzenia pakietów (PING)?

Badanie PING (ICMP) służy do diagnozowania połączeń sieciowych, pozwala na sprawdzenie połączenia pomiędzy komputerem a adresem (serwerem) docelowym.

Zanim przeprowadzisz test PING:

 1. Wyłącz wszystkie programy i aplikacje działające w tle na Twoim komputerze (zwłaszcza aplikacje służące do pobierania plików oraz zaporę w programie antywirusowym).
 2. Upewnij się, że wszystkie inne urządzenia korzystające z Internetu (laptopy, komputery stacjonarne) są w czasie wykonywania testu wyłączone.
 3. Jeśli posiadasz usługę telewizyjną w Netii lub korzystasz z telewizji wykorzystującej łącze internetowe odłącz na czas testu  dekoder.
 4. Podłącz komputer bezpośrednio do routera za pomocą kabla sieciowego

Wejdź w CMD (kliknij znaczek windowsa na klawiaturze oraz literę R, wpisz CMD i kliknij OK)

W wyświetlonym oknie wpisz ping [adres hosta]

Np. ping google.com 

Aby wykonać badanie z większą ilością zapytań wpisz 

ping google.com –n 10 (gdzie 10 to  wybrana liczba zapytań)

Wykonanie testu za pomocą WinMTR:

 1. Ściągnij i zainstaluj aplikację WinMTR, która dostępna jest np. na stronie producenta 
 2. Uruchom aplikację.
 3. Po uruchomieniu aplikacji w oknie Host wpisz adres badanego serwera (np. onet.pl). Następnie kliknij Start. Aby wynik był miarodajny, test należy przeprowadzić na co najmniej 100 pakietach.

 4. Po zakończeniu badania wyniki pomiaru prezentowane są w następującej tabeli:

  Zwróć uwagę na wyniki w pierwszym i ostatnim rzędzie (w tym przypadku 192.168.1.1 oraz sg1.any.onet.pl).

 5. Jeżeli w pierwszym punkcie pomiaru (tutaj 192.168.1.1) wystąpią straty pakietów, czyli wynik jest wyższy od 0%, oznacza to, że uszkodzenie występuje na linii komputer – router, a przyczyny utraty pakietów nie leżą po stronie sieci Stacja-NET.
 6. Utrata pakietów występująca pomiędzy pierwszym a ostatnim hostem niekoniecznie musi oznaczać problem  z usługą. Niektóre serwery mogą nie odpowiadać lub odpowiadać na tego typu zapytania z niskim priorytetem. Istotną informacją dla użytkownika są straty i czasy odpowiedzi na ostatnim, docelowym serwerze.
 7. Jeżeli w ostatnim punkcie procent strat przekracza 5-6%, oznacza to możliwe nieprawidłowości skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w celu weryfikacji, gdzie leży przyczyna.

Aby wysłać wynik pomiaru do Stacja-NET po wykonaniu testu w oknie programu WinMTR kliknij Export TEXT. Wynik pomiaru w formie pliku tekstowego zapisz na swoim dysku i zamieść w zgłoszeniu.