Cennik

 1. Opłaty za podłączenie do sieci 1)
Poz Podłączenie Internetu w wybranej opcji abonamentowej 24 m-ce 12 m-cy
1  Dom wolnostojący – bezprzewodowo 200

400

2  Dom wolnostojący – światłowód (przyłącze napowietrzne). 200

300

3 Dom wolnostojący – światłowód (przyłącze ziemne). od 450

4  Punkt dostępu w bloku 1

100

5  Budynek biurowy – światłowód* 350 netto

500 netto

 2. Opłaty abonamentowe miesięczne
Poz Rodzaj abonamentu  24 m-ce 12 m-cy
I Dostęp indywidualny bezprzewodowy
1  HOME TOP – 25Mbps/10Mbps 55 60
2  HOME LAN – 40Mbbps/15Mbps 70 80
II Dostęp indywidualny światłowodowy bloki
1  GPON FTTB 100   – 100 Mbps/20Mbps 35 40
2  GPON FTTB 200   –  200 Mbps/40Mbps 40 45
 GPON FTTB 500   –  500 Mbps/100Mbps 50 60
III Dostęp indywidualny światłowodowy
1  Fiber 100   – 100Mbps/40Mbps 63 73
2  Fiber 300   – 300Mbps/50Mbps 70 80
3  Fiber 600   – 600Mbps/100Mbps 80 90
4  Fiber 900   – 900Mbps/300Mbps 100 110
IV Dostęp firma światłowód    
1  GPON FIRMA 100Mbps/100Mbps* 90 netto 100 netto
2  GPON FIRMA 200Mbps/200Mbps* 130 netto 150 netto
3  GPON FIRMA 500Mbps/500Mbps* indyw. indyw.
 3. Opłaty za inne usługi
Poz Rodzaj usługi Opłata końcowa
1 Zawieszenie na życzenie Abonenta świadczenia usługi dostępu do Internetu na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy  (opłata jednorazowa) 25
2 Ponowna aktywacja po  zawieszeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu na życzenie Abonenta 15
3 Ponowna aktywacja usługi dostępu do Internetu uprzednio wyłączonego z powodu nieuregulowania należnych opłat za usługi lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 25
4 Zmiana miejsca instalacji usługi dostępu do Internetu w tej samej sieci blokowej lub do innej istniejącej sieci miejscowej 150
5 Usuwanie uszkodzeń powstałych z winy Abonenta wg kosztów rzeczywistych
6 Reakcja serwisu wynikająca ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji 70
7 Zmiana Abonamentu na mniejszą przepustowość 25
8 Zmiana Abonamentu na większą przepustowość 0
9 Dopłata za Modem światłowody z WiFi 6 100
10 Dopłata za wysłanie faktury w formie papierowej 5 zł/mc
11 Dopłata za stały publiczny adres IP v4 12,3 zł/mc

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (z 23% VAT)*.

Instalacja obejmuje montaż urządzeń i konfigurację komputera Klienta.
Cennik obowiązuje od  04.06.2024

* abonament GPON Firma jest podany w cenie netto.

ZASIĘG USŁUG